Paradajz
Program razvoja podeželja

Program razvoja podeželja

NAZIV AKTIVNOSTI: Izgradnja 2. faze rastlinjaka 2 in rastlinjaka 3, nakup opreme in širitev kotlovnice

Investicija v izgradnjo 2. faze rastlinjaka 2 in rastlinjaka 3, opremo rastlinjaka in izvedbo toplotne črpalke predstavlja nadgradnjo investicij v izgradnjo rastlinjakov (1. in 2. faze) na proizvodni lokaciji podjetja Paradajz v Renkovcih.

POVZETEK

Podjetje Paradajz d.o.o. je generator slovenke pridelave visoko kakovostnih zelenjadnic in drugih vrtnin (predvsem paradižnika kot primarnega proizvoda) v zaprtih prostorih na tehnološko najnaprednejši in okolju prijazen način - z visoko dodano vrednostjo pridelkov, visoko izobraženim kadrom, vrhunskimi zunanjimi sodelavci in ostalimi možnostmi, ki jih nudi Pomurje kot ena najbolj perspektivnih regij za specializirano slovensko kmetijsko pridelavo.
Postati želimo vodilni dobavitelj in pridelovalec vrtnin za največje prehrambene trgovske verige na slovenskem trgu ter pomemben dobavitelj prehrambnim trgovskim verigam v državah na katere meji Slovenija.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Z investicijo v dodatno opremo rastlinjaka bo podjetje vplivalo tako na boljše pogoje za zaposlene, kot tudi na samo kvaliteto pridelanih zelenjadnic. Če želimo na trg lansirati res okusen in kvaliteten paradižnik, je po dosedanjih izkušnjah podjetja pomembno, da se obira res zrel paradižnik in da so manipulacijske in transportne poti do končnega kupca čim hitrejše in krajše. Za to pa je potrebna primerna oprema. S povečanjem pridelovalnih kapacitet se poveča potreba po številu zaposlenih v rastlinjaku, s tem se poveča potreba po dodatnih vozičkih, tehtalnih mestih, nadgradnji sistema za malo pakiranje, iz naslova ekonomsko nižjih končnih stroškov pa je v investicij predviden nakup stroja za lepljenje kartonskih škatel. Nakup in namestitev meglilnikov pa bo vplivalo na izboljšanje kvalitete paradižnika in na povečanje količin pridelka predvsem v poletnem čas, ko visoka temperatura negativno vpliva na kakovost in rast rastlin. Elektro vozički, namenjeni lažji manipulaciji z rastlino, so patentirani pri evropskem patentnem uradu pod številko EP 2 664 232 A1 z dne 20. 11. 2013

Za investicijo v izgradnjo toplotne črpalke se je podjetje odločilo zaradi povečanih potreb po energiji, ki jo uporablja za ogrevanje rastlinjaka. Obstoječi rastlinjak se večino ogreva s toploto iz geotermalne energije iz obstoječega vrtine in pa z dogrevanjem s pomočjo zemeljskega plina. Geotermalna energija iz naslova povečanih kapacitet novega rastlinjaka več ne more zadostiti pretežnega dela potreb po energiji iz naslova obnovljivih virov energije. Z vgradnjo toplotne črpalke  lahko v pretežni meri zadostimo tem potreba, hkrati zmanjšamo stroške potrebne energije za ogrevanje na enoto pridelovalne površine ter zmanjšamo vplive na okolje , saj temperaturo vode, ki jo vračamo v okolje s pomočjo toplotne črpalke še dodatno zniža. Hkrati se bo znižala potreba po dogrevanju z zemeljskim plinom. 

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:

PRIČAKOVANI REZULTATI

 

Program razvoja podeželja

Evropska komisija: Razvoj podeželja 2014 - 2020 >>
Program razvoja podeželja >>

Grozdasti paradižnik LUŠT
Mali grozdasti paradižnik LUŠT
Veliki paradižnik LUŠT
Slivov paradižnik LUŠT
Češnjev paradižnik LUŠT
LUŠTek(miks češnjevih paradižnikov)