Evropska Unija Evropski sklad za regionalni razvoj
Paradajz

Nagrajenci nagradne igre »Z odličnim paradižnikom do top telefona!«

1. NAGRADA – MOBILNI TELEFON SAMSUNG GALAXY J3

Ime kraj
Tina Podbršček 8270 Krško

2. NAGRADA – VELIKA KNJIGA O PARADIŽNIKU

Ime e-naslov/kraj
Lušt zvone.vodovnik@*
GraveGirl jessy.zalec@*
Dušan Mihelčič 1233 Dob
Nachi nachi1974@*
maja08 maja.tomsic08@*

3. NAGRADA – MAJICE LUŠTNA BEJBA ALI LUŠTNI FRAJER

Ime e-naslov/kraj
Branko Podbršček 8270 Krško
ss13 samo.g.j.13@*
Pedroshenky shenky@*
Aleš Hojnik 2000 Maribor
  karmen.pangersic@*
Azra azra_begic90@*
Alenka Snoj 8333 Semič
Ksenči ksenja.curin@*
Adrijana Kenda 5000 Nova Gorica
Albina-Malina albinka_kolesnikova01@*

Nagradna igra “Z odličnim paradižnikom do top telefona!”

Pravila nagradne igre »Z odličnim paradižnikom do top telefona!«

Uvodne določbe

1. člen
PARADAJZ d.o.o., Renkovci 57/c , 9224 Turnišče, organizira od 15. julija 2017 do 15. avgusta 2017 nagradno igro: »Z odličnim paradižnikom do top telefona!«. V nagradni igri sodelujejo vsi zainteresirani, ki bodo od 15. julija 2017 do 15. avgusta 2017 z aplikacijo Shenky poskenirali 5 unikatnih QR kod s kartončkov, ki se nahajajo v košaricah paradižnikov Lušt. V vsaki košarici se nahaja po 1 kartonček z 1 unikatno kodo, enkratno skeniranje te kode pa sodelujočemu prinese 1 točko. V nagradni igri se sodeluje s 5 točkami.

Pomen nekaterih pojmov

2. člen
Organizator nagradne igre je PARADAJZ d.o.o., Renkovci 57/c, 9224 Turnišče. Udeleženec nagradne igre je lahko polnoletna fizična oseba, državljan Republike Slovenije, ki od 15. julija 2017 do 15. avgusta 2017 z aplikacijo Shenky poskenira 5 unikatnih QR kod s kartončkov, ki se nahajajo v košaricah paradižnikov Lušt.

Nakup kateregakoli izdelka podjetja PARADAJZ d.o.o. ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri oziroma pri nagradnem žrebanju. Izžrebanec je udeleženec v nagradni igri, ki je bil izžreban za nagrado v skladu s temi pravili. Nagrajenec je izžrebanec, ki nagrado dejansko prejme oziroma prevzame.

Potek

3. člen
Nagradna igra poteka od 15. julija 2017 do 15. avgusta 2017.

Sodelujoči mora (v kolikor aplikacije Shenky na svojem mobilnem telefonu še nima nameščene), za sodelovanje v nagradni igri, s spletne strani https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kw.shenky ali s spletne strani https://itunes.apple.com/us/app/shenky/id843252213?mt=8! brezplačno sneti aplikacijo Shenky in jo namestiti na svojo mobilno napravo. Sodelujoči se mora za namestitev aplikacije s svojimi osebnimi podatki registrirati v sistem Shenky. Za sodelovanje v nagradni igri mora sodelujoči v aplikaciji Shenky poiskati ponudbo z imenom »Lušt in uspešno poskenirati 5 unikatnih QR kod s kartončkov, ki se nahajajo v košaricah paradižnikov Lušt. V vsaki košarici se nahaja po 1 kartonček z 1 unikatno kodo, enkratno skeniranje te kode pa sodelujočemu prinese 1 točko. V nagradni igri se sodeluje s 5 točkami.

Ko sodelujoči zbere 5 točk, se ponudba v aplikaciji obarva zeleno. Takrat pritisne gumb »Aktiviraj ugodnost«, potrditev za aktiviranje še enkrat potrdi in sodelovanje v nagradnem žrebanju se aktivira. Potrdilo o sodelovanju, zapisano kot »potrdilo o izkoriščeni ugodnosti« prejme udeleženec na svoj elektronski naslov.

Sodelujoči lahko v nagradni igri s svojimi osebnimi podatki sodeluje večkrat, če večkrat skenira po 5 unikatnih QR kod. Večkratno skeniranje 1 unikatne QR kode ni mogoče.

Sodelovanje v nagradni igri brez skeniranja QR kod je mogoče tudi s pisnim odgovorom na vprašanje: »V katero družino rastlin spada paradižnik?«. Sodelujoči morajo pravilen odgovor od 15. julija 2017 do 15. avgusta 2017 v dopisnici poslati na PARADAJZ d.o.o., Renkovci 57/c , 9224 Turnišče s pripisom »Z odličnim paradižnikom do top telefona!«

Sodelujoči morajo za sodelovanje v nagradni igri brez skeniranja QR kod podati naslednje obvezne osebne podatke:

Oseba lahko z istimi osebnimi podatki v nagradni igri brez skeniranja QR kod sodeluje enkrat.

Sodelovanje v nagradni igri

4. člen
Zaposleni pri organizatorju in ponudniku sistema Shenky, vključno z njihovimi ožjimi družinskimi člani ali druge osebe, ki so neposredno povezane z izvedbo nagradne igre (ponudniki nagrad, hostese, ipd.), ne morejo sodelovati v nagradni igri.

5. člen
Pravila nagradne igre so objavljena na spletnih straneh na naslovu www.lust.si/shenkynagradnaigra .

Žrebanje

6. člen
Žrebanje nagrade bo potekalo 22. avgusta 2017. Žrebanja bo izvajala in nadzorovala komisija organizatorja, imenovana s strani uprave organizatorja.

O vseh žrebanjih se vodijo zapisniki, ki jih vodi komisija, imenovana v skladu s 1. odstavkom.

Zapisnik mora vsebovati najmanj naslednje podatke o:

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, in sicer vsako stran zapisnika.

Nakup kateregakoli izdelka podjetja PARADAJZ d.o.o. ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri oziroma pri nagradnem žrebanju.

Nagrade

7. člen
Nagrade podeljuje organizator nagradne igre PARADAJZ d.o.o., Renkovci 57/c , 9224 Turnišče.

Žrebanje – 22. avgusta 2017 za vse, ki bodo od 15. julija 2017 do 15. avgusta 2017 z aplikacijo Shenky poskenirali 5 unikatnih QR kod s kartončkov ali bodo pravilno odgovorili na nagradno vprašanje.

Nagrade:

  1. nagrada (1x) : Mobilni telefon SAMSUNG Galaxy J3
  2. nagrada (5x) : Paradajz – Velika knjiga o paradižniku
  3. nagrada (10x) : majica LUŠTna bejba ali LUŠTen frajer

Prevzem nagrad

8. člen
Rezultati posameznega žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

9. člen
Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini.

10. člen
Izžrebanca organizator pisno po elektronski pošti obvesti, (na elektronski naslov naveden ob registraciji v sistem Shenky) v roku 7 delovnih dni po izvedbi žrebanja ter ga obvesti o načinu prevzema nagrade. Izžrebanca, ki je sodeloval z odgovorom na nagradno vprašanje, organizator v roku 7 delovnih dni po izvedbi žrebanja obvesti na podani naslov pisno po pošti.

Izžrebanec mora nagrado prevzeti v roku 10 dni po tem, ko je bil obveščen, da je izžreban. V primeru, da izžrebanec nagrade v roku ne prevzame, izgubi pravico do nagrade in žrebanje se ponovi.

Če je dobitnik nagrade mladoletna oseba, morajo starši ali skrbniki podpisati izjavo, da se strinjajo s sprejemom nagrade. Organizator nagradne igre in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

11. člen
Izžrebanec je poleg osebnih podatkov dolžan organizatorju nagradne igre in podeljevalcu nagrade posredovati tudi podatke o svoji davčni številki in davčni izpostavi. V primeru, da izžrebanec zahtevanih podatkov ne posreduje, izgubi pravico do nagrade.

Davki od nagrad

12. člen
Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42 € (108. člen ZDoh-2). Akontacijo dohodnine je v skladu z 278. členom Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2) dolžan izračunati plačnik davka v obračunu davčnega odtegljaja. Akontacijo dohodnine plača podeljevalec nagrade, podjetje PARADAJZ d.o.o., Renkovci 57/c , 9224 Turnišče.

Zaključek igre

13. člen
Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator nagradne igre, in sicer:

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo komisijsko uniči v skladu s svojimi internimi akti.

Varstvo osebnih podatkov

Zasebnost in varstvo podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju nagradne igre dovoljuje, da vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov (ime, priimek, naslov, elektronski naslov ali telefonsko številko in druge, z njegove strani posredovane osebne podatke) sodelujočih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 s spremembami) v podatkovni bazi organizatorja nagradne igre kot upravljavca zbirke podatkov za namene izvedbe nagradne igre, s čimer sodelujoči izrecno soglaša, ko pristaja na pravila in splošne pogoje nagradne igre. Podatki o sodelujočih posameznikih se lahko hranijo še 5 let od objave nagrajencev nagradne igre za namene dokazovanja izpolnjevanja pogodbenih obveznostih organizatorja. Podatki o nagrajencih v nagradni igri pa se lahko hranijo še 10 let po poteku izvedbe nagradne igre v skladu z določili Zakona o davčnem postopku. Po poteku zgoraj navedenih rokov organizator igre dokumentacijo komisijsko uniči v skladu s svojimi internimi akti.

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov so Tomaž Gaube (tomaz.gaube@kraft-werk.si za KRAFT&WERK d.o.o. in Kristjan Magdič za PARADAJZ d.o.o.).

Privolitev v zbiranje osebnih podatkov je prostovoljna, udeleženec s poslanim kuponom pristane na izvedbo nagradne igre. V primeru, da podatkov ne želi dati, ne more sodelovati v nagradni igri.

Sodelovanje udeleženca v nagradni igri se hkrati šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ZVOP"1"UPB1, Ur.l. RS št. 94/07, da organizator nagradne igre PARADAJZ d.o.o., Renkovci 57/c, 9224 Turnišče in upravitelj sistema Shenky, KRAFT&WERK d.o.o., Linhartova ulica 10, 2000 Maribor, hranita podatke udeleženca ter jih uporabita za namen obveščanja o novostih poslovanja oziroma ponudb družb (neposredno trženje).

Udeleženci imajo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pravico do dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do izpisa (»pravica do pozabe«), pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov ter pravico do ugovora.

Pridobljene osebne podatke sta organizator in upravitelj sistema Shenky dolžna varovati in uporabljati v skladu z zakonom ter samo za namen, za katerega so pridobljeni.

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli pisno na naslovih PARADAJZ d.o.o., Renkovci 57/c, 9224 Turnišče in KRAFT&WERK d.o.o., Linhartova ulica 10, 2000 Maribor ali elektronsko na naslovih info@lust.si in info@kraft-werk.si (s pripisom “odjava” in navedbo osebnih podatkov) zahtevajo, da organizator nagradne igre in upravitelj sistema Shenky v 15 dneh trajno ali začasno prenehata uporabljati njihove osebne podatke za namen obveščanja. Sodelujočega PARADAJZ d.o.o. in KRAFT&WERK d.o.o. o tem v nadaljnjih 5 dneh obvestita na svoje stroške.

Udeleženci lahko posredujejo morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov organizatorju na elektronski naslov info@lust.si.

Prav tako ima vsak udeleženec, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši določila na področju varstva osebnih podatkov.

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o varstvu potrošnikov. Organizator lahko nekatere podatke sodelujočih v nagradni igri posreduje pooblaščenim tretjim osebam na ozemlju Republike Slovenije, s katerimi ima sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov (npr. zunanjemu izvajalcu, ki izvede nagradno žrebanje, izvajalcu aplikacije Shenky v kateri je nagradna igra objavljena Kraftwerk d.o.o. in drugim).

Podatki o sodelujočih v nagradni igri se zbirajo pri upravitelju sistema Shenky, KRAFT&WERK d.o.o., Linhartova ulica 10, 2000 Maribor

Končne določbe

16. člen
Pravila nagradne igre stopijo v veljavo 15. julija 2017 in veljajo do zaključka nagradne igre.

Pravila so obvezujoča za organizatorja, ter za udeležence, ki z izpolnitvijo podatkov priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletni strani www.lust.si/shenkynagradnaigra ter v tiskani obliki na sedežu podjetja Paradajz d.o.o., Renkovci 57C, 9224 Turnišče. Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna izključno komisija, ki lahko za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti odvetnika. Morebitne napake pri izvedbi igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.

Organizator nagradne igre lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti. Pravila in spremembe pravil bodo objavljene na spletni strani www.lust.si.

 

Maribor, 11. julij 2017

Grozdasti paradižnik LUŠT
Mali grozdasti paradižnik LUŠT
Veliki paradižnik LUŠT
Slivov paradižnik LUŠT
Češnjev paradižnik LUŠT
LUŠTek(miks češnjevih paradižnikov)