Paradajz

LUŠTna tržnica

Naziv projekta: LUŠTna tržnica
Projekt sofinanciran iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja

Partnerji v projektu:

Obdobje izvajanja operacije: 1.1. 2020 – 31.10. 2020

OPIS:

V družbi Paradajz smo v obdobju poslovanja zaznali povečano povpraševanje tudi po kakovostnih, domačih produktih, ki jih družba Paradajz ni zmogla zagotoviti. Z otvoritvijo prodajnega mesta smo vzpostavili tudi sodelovanje z majhnim številom lokalnih pridelovalcev drugih kakovostnih produktov. S povezovanjem večjega števila lokalnih pridelovalcev bi lahko povečali ponudbo in posledično s tem tudi prihodke celotni verigi. Z vzpostavitvijo tržnice na lokaciji v Renkovcih in nakupom 10 stojnic bomo lahko ponudili lokalnim pridelovalcem dostop do potencialnih strank, ki jih je družba Paradajz že pridobila in so redni obiskovalci naše  prodajalne. Prav tako bomo z nakupom transportnega vozila lokalnim pridelovalcem omogočili dostavo na tržnico in po potrebi tudi nadaljnjo prodajo od vrat do vrat. (gre za dostavo raznim gostincem oz. ponudnikom kulinarike, javnim zavodom, drugim tržničarjem itd.)  Z izobraževanjem o pomenu kratkih dobavnih verig bomo skušali povezati tudi ostale kmetovalce v celotnem območju LAS-a »Pri dobrih ljudeh« ter jim ponuditi dostop do končnih kupcev skozi tržnico v Renkovcih. S vključitvijo posameznih dogodkov (razstava remenk, lupanje kukurce, Martinovanje, Teden SLO paradižnika, Tekmovanju v kuhanju pasate) ki se bodo odvijali  v sklopu Luštne tržnice bi promovirali in ohranili lokalno tradicijo. Namen operacije je ustvariti celostno podobo blagovne znamke LUŠT in z aktivnostmi operacije vključiti čim več prebivalcev k implementaciji skupnih ciljev.

CILJI:

GLAVNE DEJAVNOSTI:

PRIČAKOVANI REZULTATI IN CILJNE VREDNOSTI:

 

Grozdasti paradižnik LUŠT
Mali grozdasti paradižnik LUŠT
Veliki paradižnik LUŠT
Slivov paradižnik LUŠT
Češnjev paradižnik LUŠT
LUŠTek(miks češnjevih paradižnikov)

Drage ljubiteljice in ljubitelji LUŠTnega paradižnika!

Obveščamo vas, da lahko LUŠTen paradižnik ponovno nakupujete na Luštni domačiji v Renkovcih, od ponedeljka do petka med 9to in 16to, ob sobotah pa med 9to in 14to.

Ker se zavedamo pomembnosti lokalno pridelane hrane za domačega potrošnika in ker nam ni vseeno za zdravje vas in nas, smo poskrbeli za nekaj ukrepov, ki nam bodo omogočili varno »druženje«. Tako boste paradižnik lahko kupovali na dveh ločenih stojnicah pred trgovino (Luštna domačija ostaja zaprta). Na eni stojnici boste lahko nakupovali po našem ustaljenem sistemu, na drugi pa smo za vas pripravili predpakiran paradižnik, da lahko nakup opravite čim hitreje in brez nepotrebnih stikov. Obenem vas prosimo, da upoštevate vsa splošna navodila higiensko varnega nakupa (razkuževanje, rokavice, 2 metra razmika ...) in navodila LUŠTnih bejb, saj bomo tako vsi pripomogli k čim hitrejši umiritvi nastale situacije in da se bomo čim prej lahko ponovno družili na LUŠTni domačiji.