pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

 

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Družba Paradajz d.o.o., Renkovci 57/c, 9224 Turnišče, matična številka: 2276208000, ID za DDV: SI14303132 je ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju tudi prodajalec ali Paradajz d.o.o.), na podlagi katerega je kupcem omogočeno nakupovanje preko spletne trgovine.

Družba Paradajz d.o.o. je vpisana pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti. Znesek osnovnega kapitala znaša 20.000,00 EUR, ki je hkrati tudi vpoklicni kapital.

Kontaktni podatki: Telefon: 02 57 22 250; Telefaks: 02 57 22 255; E-mail: prodaja@lust.si.

2. člen
Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine in definirajo prodajne pogoje ter pravice in obveznosti v poslovnem odnosu med podjetjem Paradajz d.o.o. (prodajalec) in kupcem.

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Obligacijskim zakonikom (OZ), Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2)

3. člen
Kupec je vsaka fizična oseba, ki je opravila nakup na spletni strani prodajalca oziroma vsaka pravna oseba, ki je oddalo naročilo na prodaja@lust.si.

Prodajalec omogoča nakup kupcem iz drugih držav članic EU, pod enakimi pogoji kot slovenskim kupcem.

4. člen
Kupca zavezujejo Splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa.

Kupec je ob vsakokratni oddaji naročila preko spletne trgovine Lust.si izrecno opozorjen na splošne pogoje poslovanja ter jih z oddajo naročila z obveznostjo plačila samodejno sprejme in s tem potrdi seznanjenost z njimi.

5. člen
Nakup artiklov v spletni trgovini je mogoč brez registracije in vpisa v spletno trgovino na www.lust.si.

6. člen
Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu, še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje informacije:

 1. podatke o prodajalcu - podjetju Paradajz d.o.o. (ime in sedež podjetja, matična številka),
 2. kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 3. o stroških, povezanih z uporabo telekomunikacijskega sredstva, če se razlikujejo od osnovne tarife,
 4. o bistvenih lastnostih artiklov (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami, ko je to potrebno),
 5. o dostopnosti artiklov (vsak artikel, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
 6. o pogojih dostave artiklov (ter način, kraj in rok dostave), oziroma ali obstajajo omejitve glede dostave in načinov plačila,
 7. o stroških vračila blaga, če ga pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, zaradi njegove narave, ni mogoče vrniti po pošti,
 8. o končni ceni artiklov, vključno z davki in morebitnimi stroški prevoza, dostave, pošiljanja, oziroma z opozorilom, da taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati,
 9. o načinu plačila in dostave ali izpolnitve ter rok veljavnosti tega podatka,
 10. glede časovne veljavnosti ponudbe,
 11. o pogojih, rokih in postopku za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe v skladu s 134., 135. in 136. čl. ZVPot -1 (v primerih, ko kupec v skladu s 135. čl. ZVPot-1 nima pravice do odstopa, se ga o tem izrecno obvesti) ter o stroških, če in ko jih mora plačati podjetju kupec v primeru odstopa od pogodbe v skladu s 3. odst. 132. čl. ali 3. odst. 133. člena ZVPot-1,
 12. o postopku s pritožbo, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci,
 13. o odgovornosti za stvarne napake.

SPLETNO NAKUPOVANJE

Ponudba artiklov

7. člen
Zaradi narave poslovanja prek spleta se ponudba spletne trgovine podjetja Paradajz d.o.o. na spletnem mestu www.lust.si ažurira.

Cena

8. člen
Spletna cena je cena, ki velja na spletu in se lahko razlikuje od cene v prodajalčevi maloprodajni mreži.

Spletne cene oblikuje Paradajz d.o.o. in veljajo za nakup preko spletne trgovine podjetja Paradajz d.o.o. Objavljene so na spletni strani www.lust.si.

Vse cene so navedene v EUR in vključujejo DDV. V ceno ni vštet strošek dostave blaga.

Cene nimajo vnaprej določene veljavnosti. Cene veljajo za primer plačila v skladu s spodaj navedenimi načini plačila in pod tam navedenimi plačilnimi pogoji.

Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila, to je v trenutku, ko je naročilo dobilo status »Naročilo potrjeno«. Od tega trenutka naprej so vse cene in drugi pogoji fiksirani in zavezujejo tako kupca, kakor tudi prodajalca.

Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo podjetje Paradajz d.o.o. kupca na to opozorilo ter mu omogočilo odstop od nakupa.

Popust pri posameznem artiklu in promocijska koda se ne seštevata.

Dostava

9. člen
Pogodbeni partner za dostavo pošiljk prodajalca Paradajz d.o.o. je Pošta Slovenije in GLS. Prodajalec si pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem naročilo lahko izpolnil lažje, hitreje in bolj učinkovito.

Za naročila do 24,99 € znašajo stroški dostave 3,00 €; za naročila nad 25,00 € pa je dostava brezplačna.

Morebitni stroški dostave bremenijo kupca. Kupca se z višino stroškov dostave seznani pred oddajo naročila, še preden ga zavezuje pogodba oziroma ponudba.

Dodatni stroški s strani dostavne službe za naročila preko spletne trgovine ne nastajajo.

10. člen
Spletna trgovina v dogovorjenem roku artikel pripravi, odpošlje oziroma pripravi za osebni prevzem in o tem po elektronski pošti obvesti kupca.

Končna dostava je odvisna od ponudnika storitev dostave na dom.

Načini plačila

11. člen
Spletna trgovina omogoča naslednje načine plačila:

 • s plačilom ob prevzemu (velja objavljena spletna cena)

Kupec ob prejemu naročenega blaga poravna stroške dostave, ki so navedeni na računu in je bil o njih obveščen pred oddajo naročila in po elektronski pošti. Dodatni stroški za kupca (s strani dostavne službe) ne nastajajo.

Izdaja računa

12. člen
Prodajalec ob dostavi naročenih artiklov kupcu priloži račun za opravljen nakup.

Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na izdanih računih v trenutku prevzema artikla. Kasnejših reklamacij prodajalec ne upošteva.

Pravica kupca do odstopa od pogodbe

13. člen
Kupec, ki je fizična oseba (potrošnik) ima pravico, da v 14 dneh od dneva prevzema artiklov obvesti prodajalca, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev.

14-dnevni rok za vračilo artikla v primeru odstopa od pogodbe začne teči z dnem prevzema naročenega artikla.

Kupec sporoči odstop od pogodbe prodajalcu na obrazcu, ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Odstop od pogodbe kupec sporoči prodajalcu po elektronski pošti  na naslov prodaja@lust.si.

Obrazec za uveljavitev pravice potrošnika do odstopa od pogodbe si lahko prenesete tukaj.

V primeru odstopa od pogodbe prodajalec nemudoma, najpozneje pa v roku 14 dni od prejema obvestila o odstopu, kupcu vrne vsa prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec - potrošnik, razen če je slednji izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Prodajalec lahko  zadrži vračilo prejetega plačila do prevzema vrnjenega artikla oziroma dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal na naslov prodajalca, oziroma ga osebno dostavil.

V primeru odstopa od pogodbe je kupec dolžan vrniti prodajalcu nepoškodovan artikel in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Kupec artiklov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe.

Kupec vrne prejeti artikel prodajalcu po pošti ali osebno z dostavo na prevzemno mesto prodajalca Paradajz d.o.o., Renkovci 57C, 9224 Turnišče.

Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila artiklov, ki se v primeru pošiljanja artikla po pošti obračunava po ceniku dostavne službe in je odvisen od tega ali gre za pošiljko/paket/tovor.

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah, katerih predmet je artikel, ki je bil izdelan po natančnih navodilih kupca, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je že potekel rok uporabe. Možnosti odstopa od pogodbe ni pri nakupu izdelkov, če je kupec že odprl varnostni pečat.

Kupec sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja glede narave, lastnosti in delovanja artikla. V primeru poškodovanja artikla kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

V primeru vračila poškodovanega ali uporabljenega blaga ob odstopu od pogodbe s strani kupca brez navedbe razloga, ima prodajalec pravico od kupca zahtevati povračilo zmanjšane vrednosti blaga, kupec pa kljub temu obdrži pravico do vračila kupnine.

V izjemnih primerih, ko artikli niso vrnjeni v skladu ZVPot-1, lahko kupcu ponudimo odkup artikla z ustrezno odškodnino, ki jo z zapisnikom določimo ob vračilu. Odkup z znižano vrednostjo se upošteva ob potrditvi kupca po elektronski pošti. Kupec omenjeno odkupnino koristi izključno ob naročilu drugega artikla enake ali višje vrednosti.

Pravico do vračila kupnine v primeru stvarnih napak natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1).

Pravica do odstopa od pogodbe s strani prodajalca

14. člen
Prodajalec ima možnost odstopa od pogodbe v skladu z določili Obligacijskega zakonika (OZ).

Prodajalec si pridržuje pravico, da pogoje poslovanja spremeni kadarkoli in na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Stvarna napaka

15. člen
Napaka je stvarna, kadar:

 • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet
 • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana
 • artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane
 • je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost artikla se preverja z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.

16. člen
Kupec ima pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu skladno z določili veljavnega Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1).

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

Kupec mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te, na lastne stroške obvestiti prodajalca v zakonsko določenem roku in mu hkrati omogočiti pregled artikla. Obvestilo o napaki lahko kupec prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu mora prodajalec izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena.

Kupec, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
 • vrne plačani znesek.

Pravice kupca, ki je prodajalca pravilno obvestil o napaki, ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza artiklov, ki nastanejo zaradi koriščenja pravic iz naslova stvarnih napak.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo po poteku 2 let od izročitve blaga, oz. v primeru rabljene stvari za stvarne napake, ki se pokažejo po poteku 1 leta od izročitve.

Če obstoj napake na blagu ni sporen, mora podjetje najpozneje v roku 8 dni ugoditi potrošnikovi zahtevi. Če je obstoj napake na blagu sporen, mora podjetje potrošniku na zahtevo najpozneje v 8 dneh po njenem prejemu pisno odgovoriti.

Breme dokazovanja, da izdelek ni imel napake, je prvih 6 mesecev na strani prodajalca. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve. Po poteku 6 mesecev od prevzema blaga pa mora obstoj napake dokazati kupec.

Garancija

17. člen
Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.

Če informacije o garanciji ni, artikel nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira prodajalca, ki mu bo zagotovil ažurno informacijo.

Prodajalec ne ponuja prostovoljne (dodatne) garancije pri artiklih, ki jih ponuja v spletni trgovini.

Prevzem artiklov, vrnjenih iz obravnave v postopku garancije ali zaradi stvarne napake

18. člen
Kupec je dolžan artikel, ki ga je prodajalcu izročil v garancijsko ali drugačno obravnavo, po zaključku obravnave prevzeti.

Prodajalec kupcu pošlje obvestilo o vrnitvi artikla iz obravnave ter ga pozove na prevzem artikla. Kupec je dolžan artikel prevzeti v roku 14 dni od dneva obvestila.

Vrnjeni artikli z odprto embalažo

19. člen
Vrnjeni artikli so artikli, ki so bili vrnjeni podjetju Paradajz d.o.o in ki nimajo pomanjkljivosti (poškodovana embalaža, praske in druge poškodbe na izdelku, itd.) ter gredo v nadaljnjo prodajo.

Tip pomanjkljivosti oziroma stanje artikla sta za vsak artikel pisno navedena (tako v opisu artikla kot na računu). Vrnjene artikle v podjetju Paradajz d.o.o. pregledamo.

Oddaja naročila in sklenitev prodajne pogodbe

20. člen
Prodajna pogodba med prodajalcem Paradajz d.o.o. in kupcem za nakup preko spletne trgovine na spletni strani www.lust.si, je sklenjena v trenutku, ko spletna trgovina podjetja Paradajz d.o.o. pošlje kupcu prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila (z naslovom: Vaše naročilo v spletni trgovini). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za prodajalca kot za kupca.

Prodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku podjetja Paradajz d.o.o. Kupec lahko zaprosi za dostop do prodajne pogodbe z zaprosilom, ki ga pošlje na elektronski naslov prodajalca prodaja@lust.si ali na telefonsko številko 02 572 22 50*. Prodajna pogodba se hrani za čas, ki je potreben za hrambo tovrstnih listin skladno z veljavno zakonodajo in računovodskimi standardi.

*Stroški, povezani z uporabo komunikacijskega sredstva se ne razlikujejo od osnovne tarife.

Spletna trgovina omogoča način plačila: s plačilom ob prevzemu (velja objavljena spletna cena). Dostava naročenih artiklov je možna na naslove na območju R Slovenije.

a) POSTOPEK ODDAJE NAROČILA
 • v spletni trgovini izberete željeni artikel s klikom na polje »v košarico« izdelek dodate v košarico;
 • v kolikor si premislite lahko izdelek še vedno odstranite iz košarice s klikom na križec ob polju »odstrani« v košarici;
 • ko imate željeni izdelek v košarici lahko spreminjate količino z označbo – (za zmanjšanje količine) ali + (dodajanje količine);
 • v tej fazi lahko še vedno dodajate dodatne artikle (»nadaljuj z nakupom«) oz. jih odstranite (»odstrani«);
 • ko ste zaključili z izbiranjem artiklov v nakupovalni košarici izberite možnost »na zaključek nakupa«;
 • v označena polja vnesite ustrezne podatke in kliknite na polje »nadaljuj z naročilom«;
 • v »povzetku« še enkrat lahko preverite izbor naročenih artiklov in vpisane podatke;
 • obvezno morate potrditi polje da sprejemate splošne pogoje poslovanja in da s tem nastane obveznost do plačila kupnine;
 • s klikom na polje »nazaj na košarico«, pa se lahko vrnete ponovno v košarico, kjer lahko dodajate ali odstranjujete artikle, ter s klikom na polje »na zaključek nakupa« popravite/spremenite vaše podatke;
 • s klikom na polje »oddaj naročilo z obveznostjo plačila« je vaš nakup zaključen in na elektronsko pošto prejmete povzetek naročila.
b) POSTOPEK OBVEŠČANJA O NAKUPU

1. Vaše naročilo v spletni trgovini
Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. Prodajalec naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih artiklov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Prodajalec lahko za preverjanje podatkov ali zaradi zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Pri dobavi artiklov, ki jih prodajalec nima na zalogi v lastnem skladišču, je izključno vezan na dobavo s strani svojega dobavitelja in na čas, v katerem lahko ta dobavitelj dostavi artikel do prodajalca. Preko elektronske pošte prodajalec sproti obvešča kupca o ažurnih podatkih v zvezi z dobavo artiklov. Če je dobavna doba nerazumno dolga in kupec ne želi čakati na dobavo, lahko kupec to sporoči prodajalcu, ki bo artikel odstranil iz naročila. Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi neizdobave artiklov, ki jih Paradajz d.o.o. nima na zalogi v lastnem skladišču.

Stroški, povezani z uporabo komunikacijskega sredstva se ne razlikujejo od osnovne tarife.

2. Naročilo je odpremljeno
Spletna trgovina v dogovorjenem roku artikel pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti kupca.

V primeru, da se kupec pravočasno odloči za preklic naročila, mora prodajalca o tem nemudoma obvestiti na telefonsko številko splošne pomoči 02 572 22 50* ali po e-naslovu prodaja@lust.si. V kolikor je naročilo že odpremljeno, pošiljko kupec zavrne dostavni službi.

*Stroški, povezani z uporabo komunikacijskega sredstva se ne razlikujejo od osnovne tarife.

Nakup za pravne osebe

21. člen
Nakup za pravne osebe preko spletne trgovine na spletnem mestu www.lust.si ni možen. Pravne osebe se za nakup morajo obrniti direktno na podjetje Paradajz d.o.o. na prodaja@lust.si ali na telefonsko številko 02 572 22 50. Stroški, povezani z uporabo komunikacijskega sredstva se ne razlikujejo od osnovne tarife.

Varnost

22. člen
Paradajz d.o.o. uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil.

Varovanje osebnih podatkov

23. člen
O varovanju osebnih podatkov si preberite na naši spletni strani Politika varstva osebnih podatkov.

Komunikacija

24. člen
Paradajz d.o.o. bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje, in v skladu z določili ZEKom-2.

Oglasna elektronska sporočila Paradajz d.o.o. bodo vsebovala naslednje sestavine:

 • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,
 • pošiljatelj Paradajz d.o.o. bo jasno razviden,
 • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne. Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,
 • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,
 • željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo Paradajz d.o.o. izrecno spoštoval.

Oglasna sporočila Paradajz d.o.o.. bodo jasno razvidna in jasno ločena od iger in tekmovanj.

Varstvo otrok

25. člen
Oglasna sporočila bodo jasno razvidna (upoštevajoč starost) in jasno ločena od iger in tekmovanj. Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.

Ponudnik ne sme sprejemati naročila od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi zato imel izrecnega dovoljenja njegovih staršev ali skrbnikov.

Ponudnik brez izrecnega dovoljenja staršev ali skrbnikov ne sme sprejemati kakršnihkoli osebnih podatkov, ki se nanašajo na otroke. Prav tako ponudnik tretji osebi ne sme izdajati podatkov, sprejetih od otrok, izjema so starši oziroma skrbniki.

Ponudnik ne sme ponujati prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke.

Omejitev odgovornosti

26. člen
Paradajz d.o.o. se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na spletnih straneh. Kljub temu pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da Paradajz d.o.o.ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo Paradajz d.o.o.. kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od pogodbe ali zamenjavo naročenega artikla.

Pritožbe in spori

27. člen
Paradajz d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Paradajz d.o.o.se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru težav se kupec s prodajalcem lahko poveže po telefonu na telefonsko številko 02 572 22 50 ali po elektronski pošti na prodaja@lust.si. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova prodaja@lust.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Stroški, povezani z uporabo komunikacijskega sredstva se ne razlikujejo od osnovne tarife.

Paradajz d.o.o. se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da kupec ne sproži spora pred sodiščem. Zato si Paradajz d.o.o. prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

28. člen
Skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbo (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembo Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES: izjavljamo, da ne priznavamo nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Objavljamo povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov, ki je kupcem na voljo tukaj.   

Želimo vam obilo prijetnih nakupov!

LUŠTni svetovalec