obvestilo

Pravno obvestilo

 

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu www.lust.si.

Če ni navedeno drugače, so pravice so vseh vsebin na tej spletni strani v lasti podjetja družbe Paradajz d.o.o. in hčerinskega podjetja Friško d.o.o.

Spletno mesto smo oblikovali z namenom omogočiti splošne informacije o podjetju družbi Paradajz d.o.o. in hčerinskega podjetja Friško d.o.o.

Paradajz d.o.o. in Friško d.o.o. se bosta trudila zagotavljati najbolj točne in najnovejše podatke na svojih straneh, vendar uporabnike opozarjata, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamčita in ne prevzemata odgovornosti za njihovo točnost in celovitost strani. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Paradajz d.o.o. in Friško d.o.o. si pridružujeta pravico, da kadarkoli spremenita, dodata ali odstranita vsebino teh spletnih strani.

Vsako kopiranje, razmnoževanje, javno objavljanje ali predvajanje brez predhodnega pisnega dovoljenja Paradajza d.o.o. ali Friška d.o.o. je prepovedano, razen kadar gre izključno za osebno rabo in nekomercialne ali izobraževalne namene, kjer pa je potrebno ohraniti vsa opozorila o avtorskih pravicah.

Paradajz d.o.o., Friško d.o.o. in katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku spletne strani, niso odgovorni za občasno nedelovanje strani. Prav tako ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, zato ne odgovarjajo za nobeno neprijetnost ali škodo, ki bi nastale iz obstoja spletne strani in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to ali so bili obveščeni o možnosti take škode.

V primeru obstoja povezav na druge spletne strani, iz spletne strani www.lust.si, ki niso v nikakršni povezavi s spletno stranjo www.lust.si. Podjetje družba Paradajz d.o.o. in hčerinsko podjetje Friško d.o.o. ne moreta jamčiti točnosti vsebin katerekoli spletne strani in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin spletne strani, za katero nudi referenco ali povezavo. Podjetji ne prevzemata nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

LUŠTni svetovalec