Paradajz
Program razvoja podeželja

Program razvoja podeželja

4. JAVNI RAZPIS, UKREP 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

NAZIV AKTIVNOSTI: Izgradnja 2. faze rastlinjaka 2 in rastlinjaka 3, nakup opreme in širitev kotlovnice

Investicija v izgradnjo 2. faze rastlinjaka 2 in rastlinjaka 3, opremo rastlinjaka in izvedbo toplotne črpalke predstavlja nadgradnjo investicij v izgradnjo rastlinjakov (1. in 2. faze) na proizvodni lokaciji podjetja Paradajz v Renkovcih.

POVZETEK

Podjetje Paradajz d.o.o. je generator slovenke pridelave visoko kakovostnih zelenjadnic in drugih vrtnin (predvsem paradižnika kot primarnega proizvoda) v zaprtih prostorih na tehnološko najnaprednejši in okolju prijazen način - z visoko dodano vrednostjo pridelkov, visoko izobraženim kadrom, vrhunskimi zunanjimi sodelavci in ostalimi možnostmi, ki jih nudi Pomurje kot ena najbolj perspektivnih regij za specializirano slovensko kmetijsko pridelavo.
Postati želimo vodilni dobavitelj in pridelovalec vrtnin za največje prehrambene trgovske verige na slovenskem trgu ter pomemben dobavitelj prehrambnim trgovskim verigam v državah na katere meji Slovenija.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Z investicijo v dodatno opremo rastlinjaka bo podjetje vplivalo tako na boljše pogoje za zaposlene, kot tudi na samo kvaliteto pridelanih zelenjadnic. Če želimo na trg lansirati res okusen in kvaliteten paradižnik, je po dosedanjih izkušnjah podjetja pomembno, da se obira res zrel paradižnik in da so manipulacijske in transportne poti do končnega kupca čim hitrejše in krajše. Za to pa je potrebna primerna oprema. S povečanjem pridelovalnih kapacitet se poveča potreba po številu zaposlenih v rastlinjaku, s tem se poveča potreba po dodatnih vozičkih, tehtalnih mestih, nadgradnji sistema za malo pakiranje, iz naslova ekonomsko nižjih končnih stroškov pa je v investicij predviden nakup stroja za lepljenje kartonskih škatel. Nakup in namestitev meglilnikov pa bo vplivalo na izboljšanje kvalitete paradižnika in na povečanje količin pridelka predvsem v poletnem čas, ko visoka temperatura negativno vpliva na kakovost in rast rastlin. Elektro vozički, namenjeni lažji manipulaciji z rastlino, so patentirani pri evropskem patentnem uradu pod številko EP 2 664 232 A1 z dne 20. 11. 2013

Za investicijo v izgradnjo toplotne črpalke se je podjetje odločilo zaradi povečanih potreb po energiji, ki jo uporablja za ogrevanje rastlinjaka. Obstoječi rastlinjak se večino ogreva s toploto iz geotermalne energije iz obstoječega vrtine in pa z dogrevanjem s pomočjo zemeljskega plina. Geotermalna energija iz naslova povečanih kapacitet novega rastlinjaka več ne more zadostiti pretežnega dela potreb po energiji iz naslova obnovljivih virov energije. Z vgradnjo toplotne črpalke  lahko v pretežni meri zadostimo tem potreba, hkrati zmanjšamo stroške potrebne energije za ogrevanje na enoto pridelovalne površine ter zmanjšamo vplive na okolje , saj temperaturo vode, ki jo vračamo v okolje s pomočjo toplotne črpalke še dodatno zniža. Hkrati se bo znižala potreba po dogrevanju z zemeljskim plinom. 

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:

PRIČAKOVANI REZULTATI

3. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 

4.2. Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja

NAZIV AKTIVNOSTI: Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov. Investicija v rekonstrukcija in novogradnjo objekta za trženje kmetijskih proizvodov LUŠT.

POVZETEK

Investicija v rekonstrukcijo in novogradnjo objekta za trženje kmetijskih proizvodov Lušt predstavlja komplementarno nadgradnjo preteklih investicij v izgradnjo rastlinjakov na proizvodni lokaciji podjetja v Renkovcih. V letu 2017  je podjetje pristopilo h gradnji novih rastlinjakov, ki bodo že v letu 2018 povečali obseg proizvodnje za dodatnih 1.200 ton paradižnika in ostalih zelenjadnic. Znotraj  območja rastlinjakov se nahaja že obstoječi objekt »Skedenj« v katerem so prostori manjše trgovine ter večnamenski prostor s pomožnimi prostori v katerem poteka trženje in predstavitev proizvodov podjetja. 
Zaradi konstantne rasti prodaje, uspešnega poslovanja in vse večjega obiska večjih skupin obiskovalcev je postal objekt že sedaj premajhen za potrebe uporabnikov in izvajanje predvidenih dejavnost.  Zato se je podjetje odločilo, da pristopi k rekonstrukciji in novogradnji objekta za trženje kmetijskih proizvodov Lušt, v katerem se bo na novo uredilo večje prostore trgovine s skladiščnimi prostori, večji večnamenski prostor za degustacije in predstavitve ter ostale pomožne prostore. Prav tako bo iz novega objekta omogočen vstop v bodoči demonstracijski rastlinjak, v katerem bodo lahko kupci in kupci doživeli celoten proces pridelave paradižnika.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Naložba v objekt za trženje kmetijskih proizvodov Lušt bo povečala neposredno prodajo končnim kupcem, razširila dejavnost podjetja, omogočala doseganje višje razlike v ceni, skrajšala verigo do kupca (»iz njive do mize« -»iz rastline do ust«) preko trženjskih in predstavitvenih aktivnosti izboljšala podobo blagovne znamke ter s tem tudi posredno prodajo proizvodov podjetja preko trgovcev. S tem se bo izboljšal trenutni tržni delež ter vpliv na dolgoročno stabilnost in uspešnost podjetja. Podjetje pričakuje, da se bo po naložbi v izgradnjo objekta za trženje, prodaja paradižnika v lastni trgovini povečala na več kot 210 ton. Za namen trženja v lastni trgovini v Renkovce se dokupuje tudi ostala zelenjava, sadje in mlečni proizvodi (večinoma od kmetij Združenja Lušt oziroma ostalih lokalnih pridelovalcev z integrirano pridelavo zelenjave) 

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:

PRIČAKOVANI REZULTATI

 

Program razvoja podeželja

Evropska komisija: Razvoj podeželja 2014 - 2020 >>
Program razvoja podeželja >>

Grozdasti paradižnik LUŠT
Mali grozdasti paradižnik LUŠT
Veliki paradižnik LUŠT
Slivov paradižnik LUŠT
Češnjev paradižnik LUŠT
LUŠTek(miks češnjevih paradižnikov)

Drage ljubiteljice in ljubitelji LUŠTnega paradižnika!

Obveščamo vas, da lahko LUŠTen paradižnik ponovno nakupujete na Luštni domačiji v Renkovcih, od ponedeljka do petka med 9to in 16to, ob sobotah pa med 9to in 14to.

Ker se zavedamo pomembnosti lokalno pridelane hrane za domačega potrošnika in ker nam ni vseeno za zdravje vas in nas, smo poskrbeli za nekaj ukrepov, ki nam bodo omogočili varno »druženje«. Tako boste paradižnik lahko kupovali na dveh ločenih stojnicah pred trgovino (Luštna domačija ostaja zaprta). Na eni stojnici boste lahko nakupovali po našem ustaljenem sistemu, na drugi pa smo za vas pripravili predpakiran paradižnik, da lahko nakup opravite čim hitreje in brez nepotrebnih stikov. Obenem vas prosimo, da upoštevate vsa splošna navodila higiensko varnega nakupa (razkuževanje, rokavice, 2 metra razmika ...) in navodila LUŠTnih bejb, saj bomo tako vsi pripomogli k čim hitrejši umiritvi nastale situacije in da se bomo čim prej lahko ponovno družili na LUŠTni domačiji.